Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nore og Uvdal

Opprustning av vei, fortau og sidearealer langs Fylkesveg 40 i Rødberg sentrum
Det skal masseutskiftes i fortau og ny kantstein settes. Nytt slitelag i vei og fartshumper etableres. Overvannshåndtering med nye sandfang/bisluk. betongmurer rives og nye murer av granitt settes opp som erstatning. Avkjøringer til næringsbygg oppgraderes. Gatebelysning skal erstattes og det skal etableres uteområde ved kommunehuset. Prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.