Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordre Follo

Oppgradering av stasjon og nybygg av undergang på Østfoldbanen i Nordre Follo
Plattformforlengelse og antall spor skal ned fra tre til to.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Innvendig riving ved Bjørkås sykehjem i Nordre Follo kommune
Bjørkås sykehjem skal gjennomføre en lettriveentreprise, fjerne og demontere inventar, bygningsmaterialer som ikke er bærende konstruksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.