Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nittedal

Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Utvidelse av varmeanlegg på idrettshall i Nittedal kommune
Varmeleveransen for skolens arealer fra varmesentralen er en væske/vann varmepumpe, og spissvarmekilden er en el-kjel. I 2021 ble det byttet et stort ventilasjonsaggregat med væske gjenvinner i hovedbygningen. De to nye ventilasjonsaggregatet som ble installert har integrerte varmepumper, noe som gir varmepumpen i varmesentralen Overskuddskapasiteten skal benyttes for oppvarming av Li-hallen.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie for boligløsninger tilknyttet Skytta og Døli sykehjem
Nittedal kommune innbyr til konkurranse for kjøp av utredningskompetanse til å gjennomføre en mulighetsstudie, for å utrede mulige boløsninger for eldre med tjenestebehov geografisk tilknyttet våre to sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.