Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nesodden

Vintervedlikehold av uteareal for Sunnaas sykehus HF
Tjenesten omfatter: - Snøbrøyting/-måking. - Håndmåking. - Strøing/salting. - Bortkjøring av snø. - Fjerne grus etter vinterens strøing. Dette gjelder alle asfalterte områder samt snødeponi-områder/grøntområder.
Utvidelse av snøproduksjonsanlegg på Berger i Nesodden
Det skal bygges et utvidetsnøproduksjonsanlegg på Berger. Nytt vann hentes fra 2 stk. borehull ca.800meter fra stadion. Vannet føres til bassenget via Isoterm rør. Vannet samles i et basseng for videre distribusjon tilsnøproduksjonsanlegget. Vannet kan da gå via et kjøletårn til snøkanonene ellerdirekte til snøkanonenene, alt avhengig av utetemperatur. Nede ved stadion erdet i dag et borehull som brukes i dagens snørproduksjon. Dette skal også være endel av det nye snøprodukjsonsanlegget. Alt utstyr skal være forberedt for fjernovervåkningsom mulighet for justering av kanoner og øvrig system.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.