Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nannestad

Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Behov for å skifte ut slitte gulvbelegg A,B,D og E-fløyene i begge etasjer.
Utvidelse av brønnpark ved barneskole i Nannestad kommune
Geobrønner ved skolen har underkapasitet. Prosjektet innebærer å utvide brønnpark med nye brønner tilsvarende 60 kW for bedre utnyttelse av varmepumpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.