Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Moss

Drift og vedlikehold av fylkesveier i Viken fylkeskommune, 2022-2027
Gjelder i Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk, Vestby, Moss og Indre Østfold kommune.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Ny kollektivtrasé Refsnes-Tronvika med bussprioritering
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Ny kollektivtrasé Skredderveien-Per Gynts veg med bussprio
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Kollektivfelt begge retninger Gimleveien-Blinken
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Kollektivfelt begge retninger Melløsparken-Kremmerhuset
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Ny kollektivtrasé Ekholtveien-Ryggeveien med bussprioritet
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.