Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Modum

Utbedring av vei langs Fylkesveg 287 i Modum
Prosjektet strekker seg gjennom både Modum- og Sigdal kommune. I Modum kommune omfatter planforslaget en strekning på 3,2 km på fv. 287, fra Tingstad bru til Sigdal grense. Utbedring av veiens tilstand, fremkommelighet og sikkerhet, samt tilbakeføre veien til den tilstanden den hadde før forfallet tok overhånd. Det skal gjøres forfallsutbedring med masseutskifting og frostsikringstiltak med isolerende materiale i overbygningen. Grøftene skal utbedres, og det skal legges drensrør og byttes stikkrenner der det er behov

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.