Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lier

Riving av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Ombygg av fortau og bussholdeplass m.m i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022
Utvidelse av massdeponi i Egge
Når deponi er fullt er det ønske om å fortsette utfylling av masser får återskapning av jordbruksformål. Deler av Banevei vil bli lagt om.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.