Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lørenskog

Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Flomreduserende tiltak i Lørenskog kommune
Prosjektene gjennomføres som tre separate prosjekter, og vil fremlegge egne saker for beslutning om gjennomføring. Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – boring og VA trase Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – fordrøyningsbasseng Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – gatenettet

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.