Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kongsberg

Utvidelse av hensettingsanlegg ved Kongsberg stasjon
Tre nye hensettingsspor på ca. 220 meter for tre doble persontogsett. Et hensettingsanlegg brukes til å oppbevare, vende og utføre serviceaktiviteter som renhold, fylling av vann og kioskvarer, tømming av septik, m.m. Et område mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon.
Rehabilitering av VA-ledninger i Kongsberg kommune
Graving av ca. 1400m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Reetablering med ca. 1450m med veg. Graving av ca. 800 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann og overvann. Nedsetting av 18 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 21 stk. nye nedstigningskummer for spillvann Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 21 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 10 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 30 stk. nye SF.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.