Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Jevnaker

Utvidelse og oppgradering av avlastningshjem for barn og ungdom i Jevnaker
Tiltaket består av en komplett, innvendig og utvendig rehabilitering i tillegg til et nytt tilbygg. Tilbygg er på ca. 42 kvm skal inneholde ansatte fasiliteter og vaskerom. Det forutsettes en fullstendig innvendig og rehabilitering av eksisterende bygg hvor alt av innervegger, himling, gulv samt kjøkken og øvrige våtrom bygges nytt. Det etableres nye lydskiller internt, men også mellom tilbygg og eksisterende. Prosjektet gjennomføres etter en totalentreprise og med tiltransporterte totalunderentrepriser. Gravearbeider skal utføres i egen entreprise direkte med kommune, fremdriftsansvaret vil tiltransporteres totalentreprenøren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.