Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hemsedal

Utbedring av Rv 52 Gol-Vestland grense i Gol/Hemsedal
Entreprisen inneholder tre delprosjekter: GS-veg Trøim – Holde: Det skal etableres gang-sykkelveg fra Trøim til Holde bru i Hemsedal kommune. Denne parsellen er ca 1800 meter lang og ligger parallelt med dagens rv. 52. Bjøberg – Vestland grense: Bjøberg: Dagens kolonneoppstillingsplass ved bommen på Bjøberg skal breddeutvides og forlenges. Det skal i tillegg etableres en overkjørbar trafikkdeler og belysning. Bjøberg-Vestland grense: Det skal etableres nærmere 4000 meter med fresegater på Hemsedalsfjellet. Fresegatene brukes til snøopplager. Det er i dag etablert fresegater på Vestland side.
Utbedring av Rv 52 Hemsedal nord-Sogn og Fjordane grense
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2020-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.