Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fredrikstad

Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Om- og tilbygg av skole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Drift- og vedlikehold av riksveier i Viken, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.
Rehabilitering av eldresenter i Fredrikstad kommune
Rehabilitering av Østsiden Eldresenter. Som inneholder bl.a. innvendige arbeider som nye dører, gulvbelegg, himlinger, malerarbeider, elektriske arbeider, ventilasjonsarbeider, rørleggerarbeider etc. Utvendig skal det skiftes vinduer, dører, yttertak med taktekking etc.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning.
Rehabilitering av dam i Trondalen
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning
Oppgradering av dam i Fredrikstad kommune
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning.
Forlengelse av brygge E ved Ramseklo båtforening i Fredrikstad
Gnr/bnr: 66/504 og del av 66/68. Utvide en eksisterende flytebrygge med ca. 36 båtplasser.
Etablering av døgnbemannet boligkollektiv for funksjonshemmede ungdommer i Fredrikstad
Eksisterende boligen på O J Moums vei 10, i Fredrikstad, skal bygges om til bruket som et døgnbemannet boligkollektiv for 3 funksjonshemmede ungdommer og skal bemannes med 2 ansatte. Boligens BRA er på ca 326 m2. Det skal gjennomføres arbeider for å tilgodese Arbeidstilsynets krav og tilrettelegge for virksomheten. Planlagte arbeider omfatter blant annet etablering av ny HCWC, løfteplattform, balansert ventilasjon, branntiltak så som sprinkling og rømningstrapp fra 2. Ny innfart, gangvei og parkeringsplasser. Rehabilitering av fasaden med utvendig maling av boligen og uthus samt innvendig maling av 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.