Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Eidsvoll

Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Områderegulering for langsiktig sentrumsutvikling på Råholt i Eidsvoll kommue
Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.