Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Aurskog-Høland

Reparering av vegger på svømmehall i Aurskog-Høland kommune
Lekkasje i dampsperresjiktet i deler av veggen.
Universell utforming av bussterminal i Aurskog-Høland kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.