Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Asker

Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ombygg av vei, fortau, gang- og sykkelvei, nytt kryss og parkeringsplasser i Asker
Teglverksveien skal rettes opp og bygges ut med tosidig fortau og ensidig gang- og sykkelvei i henhold til reguleringsplan. Prosjektet omfatter også nytt kryss med Industriveien og Teglen, park foran kulturkirken og 110 parkeringsplasser for Bane NOR og kommunen. Prosjektets ramme er 53,7 mill. kroner med ferdigstillelse i 2022.
Etablering av system for å motvirke eventuelle poretrykksendringer i forbindelse med E18 Vestkorridoren, Gjelder entreprisene E102, E103 og E105
Dette oppdraget er et delprosjekt i E18 Vestkorridoren. Hensikten med oppdraget er å etablere et system for å motvirke eventuelle poretrykksendringer i byggeperioden. Hoveddelen av oppdraget består av å bore, installere og drifte vanninfiltrasjonsbrønner med divere og overvåkning. Det skal leveres en webløsning for presentasjon av fjernovervåkning og fjernstyring. Oppdraget gjelder entreprisene E102, E103 og E105.
Etablering og drift av poretrykksmålere med fjernovervåkning i forbindelse med E18 Vestkorridoren, Gjelder entreprisene E102, E103 og E105
Dette oppdraget er et delprosjekt i E18 Vestkorridoren. Hensikten med oppdraget er å overvåke grunnvannsnivå og poretrykk under anleggsarbeidene slik at det kan vurderes behov for å iverksette tiltak. Hoveddelen av oppdraget består av å etablere og drifte poretrykksmålere med fjernovervåkning, og å levere en webløsning for presentasjon av fjernovervåket data. Oppdraget gjelder entreprisene E102, E103 og E105.
Ombygg av bofelleskap og aktivitetssenter for tilpasning til barn/ungdom i Asker kommune
Prosjektet omfatter disse fag: Rivning og miljøsanering, demontering for gjenbruk, grunnarbeider, utomhusarbeider, VA, bygningsmessige arbeider, VVS, elektro og automasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.