Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bjørnafjorden

Flytting og utvidelse av eksisterende fiskeoppdrettsanlegg i sjø i Bjørnaforden
Flytting og utviding av eksisterande oppdrettsanlegg samt utvide regulert område for akvakultur i sjø. Oppdrettsanlegget har konsesjon for oppdrett av matfisk og stamfisk.
Bruvedlikehold og katodisk beskyttelse på fylkesveg 5150 i Bjørnafjorden kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering på bruene 12-2045 Lepsøysundet, 12-2004 Lepsøy II, 12-2003 Lepsøy III og 12-2046 Sundøy I. Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Fjerning av eksisterende og etablering av nytt fortau. - Mekaniske reperasjoner. - Etablering av katodisk beskyttelse (påtrykt strøm i vegbane, offeranode på pilar 3). - Slitelag - Utskifting av fuger. - Utskifting av avløpsrør og rister. - Vedlikehold av lagre.
Opprusting av Fv 48 Mundheimsdalen-Holdhus
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av massedeponi i Lysekloster
Gnr/bnr del av 9/1-2. 10/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.