Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vinje

Oppgradering av turisthytte på Hardangervidda i Vinje
Spisesal med plass til over 70 gjester, egne plasser til hengekøyer og kapasitet til 50 overnattingsgjester.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Ombygg av renseanlegg til lagerbygg i Vinje kommune
Vinje kommune ynskjer å bygge om det gamle reinseanlegget langs Neslandsvegen til eit funksjonelt lagerbygg. Bygget er på om lag 80m2. - Erstatte eksisterande vippeport med ny leddport. - Montere nye takkonstruksjon. - Støype nytt betongdekke. - Erstatte elektrisk hovudtavle. - Opparbeide ny åtkomstveg og nedsetting av ny overvasskum, dreneringsrist og røyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.