Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tokke

Etablering av geofonanlegg/skredvarslingsanlegg langs Fylkesveg 3408 ved Byrte i Tokke
Etablering av nytt geofonanlegg til erstatning for eksisterende varslingsanlegg som er utrangert. Skredvarslingsanlegg for deteksjon og automatisk vegstenging ved snøskred på fv. 3408 Heggtveitrøti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.