Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tinn

Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av masseuttak i Tinn kommune
Gnr/bnr: 167/1, 166/1, 166/2, 166/3 og 200/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.