Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Skien

Bruvedlikehold i Telemark fylkeskommune 2022-2024
3 fastsatte bruer og en del med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.
Rehabilitering av kirke i Skien kommune
Rehabiliteringsarbeidene i entreprisen vil hovedsakelig dreie seg om murer- og blikkenslagerarbeider. Murerentreprenør skal være hovedentreprenør/totalentreprenør i prosjektet og må ta med blikkenslager som underentreprenør.
Rehabilitering av Skien langbrygge og VA
Vil bli utført sammen med Skien kommune VA-prosjekt. Kostnad for VA- delen er foreløpig ukjent. Grenlands havn investerer 15 milj i prosjektet.
Fornyelse av VA-ledninger i Skien kommune
Sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for vann og avløp, fellesanlegg (af-ledninger) for spillvann og overvann i asfaltert veigrunn og terreng. Anlegget omfatter i hovedsak den kommunale vegen Strømdal Terrasse.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Utbedring av Fv 31 Luksefjellvegen i Gjerpen i Skien
Vurdering av tiltak for at myke trafikanter kan krysse fylkesvegen ved Sommerfryd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.