Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Skien

Bruvedlikehold i Telemark fylkeskommune 2022-2024
3 fastsatte bruer og en del med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.
Rehabilitering av Skien langbrygge og VA
Vil bli utført sammen med Skien kommune VA-prosjekt. Kostnad for VA- delen er foreløpig ukjent. Grenlands havn investerer 15 milj i prosjektet.
Fornyelse av VA-ledninger i Skien kommune
Sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for vann og avløp, fellesanlegg (af-ledninger) for spillvann og overvann i asfaltert veigrunn og terreng. Anlegget omfatter i hovedsak den kommunale vegen Strømdal Terrasse.
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Sandblåsing og maling av Tjerndalen viadukt
Sandblåsing og maling. (157,20 km).
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utskifting av tak på skole i Skien kommune
Skien kommune ved eiendomsavdelingen skal bytte tak på Åfoss skole. Det er asbest under deler av taket.
Lydisolering av kontor ved sykehus i Skien kommune
Tiltaket er ombygging av kontorer i Gjerpensgate 14, 1. til 3. etasje for å tilfredsstille brukernes krav til luftlydisolasjon. Det er planlagt å luftlydisolere ca 94 rom med varierende størrelse. De flest er rom med innvendig mål på ca 2,25 x 4,5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.