Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandefjord

Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse. Trp plater: Tatasteel. Lås & beslag: Certego.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Tilbygg av barnehage på Andebu i Sandefjord kommune
Det skal utvides til en barnehage med tre avdelinger.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter
Etablering av gang og sykkelvei i langs Sverdstadveien i Sandefjord
Etablering av gang og sykkelvet – fortau langs Sverdstadveien, vil også omfatte oppstramming av krysset Sverdstadveien, Trudvangveien,Breidablikkveien og Briskeveien. gbnr. 43/912 m.fl.
Etablering av massedeponi i Sandefjord kommune
Tiltaksområde for deponi er på ca. 30 daa, og deponiet skal fylles opp med ca. 65 000 m3.
Etablering av treningsapparater inkludert utforming, underlag og grunnarbeid i Sandefjord kommune
Innkjøp av utendørs treningsapparater, inkludert utforming, underlag, grunnarbeid og montering.
Ombygg av stall ved videregående skole i Sandefjord kommune
På skolen er det bygget en stall hvor den ene halvparten av stallen skal bygges om. Denne delen er tømt for innredning og det er satt opp en delevegg helt opp til mønet, det utgjør et areal på 239m². En korridor forbinder de 2 stallene og de andre rommene i bygget. I denne korridoren skal det bygges et bøttekott. Et av rommene er tatt i bruk til undervisning uten at det er kompensert for dagslyskrav. Tilsvarende skal det også tas større hull og leveres og monteres større vinduer i det som er vinduer til stallrom i dag. I dette rommet skal det tas hull i yttervegg og leveres og settes inn vinduer. Det skal også prosjekteres og leveres nytt ventilasjonsanlegg. Dette kan stå på loft over korridor og undervisningsrom. Dette rommet mangler trappeadkomst og det skal leveres på den ene gavlveggen som en galvanisert ståltrapp utvendig.
Utbedring av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av idrettshall i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering av bland annet lydanlegg. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.