Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Porsgrunn

Svillebytte på Bratsbergbanen og Tinnosbanen
B1800 Tinnosbanen: Hjuksebø-Notodden: Det skal byttes ca 4200 sviller på strekningen mellom km 139.2020 og 143.380 På strekningen 137.798-145.360 skal det kappes, trekkes og sveises. B1820 Bratsbergbanen: Nordagutu - Valebø: Det skal byttes ca 1700 sviller på strekningen mellom 152.7 og 156.7. På strekningen mellom 150.76 og 156.7 skal det kappes, trekkes og sveises.
Rehabilitering av tak på USN Campus Porsgrunn
Arbeidet består av renovering av tak bygg A- Nord, Bygg A-Syd og prosesshall bygg O.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Porsgrunn kommune: Område Gamle Postveg, Strandaområde- Åsstranda, Friervegen, Kjørholtvegen og Langangen - Bassebo, Nøklegård, Halvarp, Markavegen og Sagbakkvegen.
Rammeavtale for kjøp av rør til instrumentluft på fabrikk i Porsgrunn kommune
I forbindelse med bygging av karbonfangsanlegget (CCS) hos Norcem i Brevik skal distribusjonsnett for instrumentluft på fabrikken utvides for å imøtekomme nye ventiler og andre forbrukere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.