Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Notodden

Utbedring på Fv 37 Gransherad-Mæl i Notodden
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.