Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nome

Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.
Oppgradering av vannledninger i Nome, fase 2
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.