Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nome

Rehabilitering av tekniske anlegg ved barnehage og idrettshall/grendehus i Nome kommune
Rehabilitering av Helgen barnehage og idrettshall/grendehus for tekniske anlegg: ventilasjon, rør og elektro.
Utskifting av vinduer og balkongdører på bygninger i Nome kommune
Nome kommune har kjøpt inn 326 vinduer og 26 verandadører for utskiftning på Dagsrud. Utskiftning av disse skal skje over flere år og monteres i den varme årstiden, mai til midten av oktober. Hensikten er å fordele vindusutskiftningen over 3 år. Eksisterende vinduer er i vesentlig grad montert i perioden 1960 - 1980. Totalt gjelder dette 9 bygg: Roligheten. Sandmo. Lia. Maristua. Tryggheim. Dalheim. Fagerheim. Heimly. Furuly.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.