Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Midt-Telemark

Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Utvidelse av pukkverk i Midt-Telemark
Utvidelsen vil være på ca. 93. daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.