Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Horten

Ombygging av næring og boliger Horten sentrum
Gnr/bnr : 125/192, 259 og 260
Ombygg og nybygg av leiligheter på Indre havneby i Horten
21 leiligheter skal komme i nybygg, mens 7 kommer i ombygg.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.