Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Horten

Ombygging til legekontor i Horten
Ventilasjonsarbeider
Montering av nye stoler på kulturhus i Horten kommune
Anskaffe av 450 nye publikumseter til Bakkenteigen kulturhus for montering sommer 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.