Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Holmestrand

Erosjonsikring Sandeelva syd i Holmestrand kommune
Arbeidet ikke skal gjennomføres i tidsrommet 15. juli - 15. oktober (periode for oppgang av anadrom laksefisk).
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Holmestrand kommune: Område Eidsfoss, Krokenveien, Solbeg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.