Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hjartdal

Forsterkningstiltak på Fylkesveg 3430 i Hjartdal
Total lengde på prosjektet er ca. 2200 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.