Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fyresdal

Forsterkning og trafikksikkerhetstiltak på Fv. 355 i Vestfold og Telemark
Arbeidene består hovedsakelig av å forsterke bærelaget til Fv.355, strekning 5, delstekning 1 (S5D1) 2800 – ca. 6000. (Gråndalen – Momrak). Total lengde på prosjektet er ca. 3200 m.
Terrenginngrep på Fv 355 Våmyr 1 i Fyresdal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred/sørpeskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.