Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bamble

Oppgradering av ventilasjon, lys og himlinger i eksisterende bygg på Bamble videregående skole
Som et resultat av at videregående skoler i Bamble kommune samlokaliseres på Grasmyr, bygges en ny skoledel i tilknytning til den eksisterende skolen. I eksisterende skole er det behov for nytt luftbehandlingsanlegg, himling, belysning samt nødvendige bygningsmessige arbeider. Oppdragsgiver skal inngå en totalentreprise med leverandør om utskifting av de nevnte systemer for gamle Bamble VGS.
Oppgradering av heis ved videregående skole i Bamble kommune
Eksisterende heis skal fjernes og utvidelse av åpning i heissjakt skal inkluderes. I tillegg skal selve heisen med alle komponenter bli komplett levert og montert. Elektrotekniske arbeider som tilførsel til heis og heismaskin inkluderes. Montering av lys, stikk og brannalarm i sjakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.