Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (3)
Færder (2)
Fyresdal (3)
Hjartdal (3)
Horten (8)
Kragerø (3)
Kviteseid (2)
Larvik (13)
Nissedal (1)
Nome (2)
Notodden (4)
Porsgrunn (12)
Seljord (4)
Siljan (0)
Skien (20)
Tinn (10)
Tokke (2)
Tønsberg (18)
Vinje (6)
Utbygging av sementfabrikk i Brevik
Gnr/bnr: 76/1, 76/41, 75/141, 75/142, 75/121 m.fl.
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Påbygg av hotell og kontor i Bø
40-50 nye hotellrom.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Rehabilitering av kraftverk ved Tinnelva i Notodden
Årlifoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 130 GWh. Sweco- teknisk design på nytt løpehjul.
Rehabilitering av kraftverk ved Tinnelva i Notodden
Årlifoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 130 GWh.
Bruvedlikehold i Telemark fylkeskommune 2022-2024
3 fastsatte bruer og en del med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.
Utbedring av Riksveg 41 Nisser/Treungen-Vrådal i Kviteseid
Rydding av skog på separat prosjekt.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Nedfresing av linjer for vegoppmerking i Vestfold og Telemark fylkeskommune, 2022
Kontrakten omfatter fresing i forbindelse med etablering av nedfreste linjer {vegoppmerking). Det skal freses totalt ca. 31100 m, nedfrest kant 35cm {NFPL35). Kontraktsperioden er ett år {2022).
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Oppgradering av Fylkesveg 364 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Svillebytte på Bratsbergbanen og Tinnosbanen
B1800 Tinnosbanen: Hjuksebø-Notodden: Det skal byttes ca 4200 sviller på strekningen mellom km 139.2020 og 143.380 På strekningen 137.798-145.360 skal det kappes, trekkes og sveises. B1820 Bratsbergbanen: Nordagutu - Valebø: Det skal byttes ca 1700 sviller på strekningen mellom 152.7 og 156.7. På strekningen mellom 150.76 og 156.7 skal det kappes, trekkes og sveises.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Stavern
Arbeidene kan medføre en del rystelser i grunnen og setningsskader til nærmeste bebyggelse. Det er derfor behov for å få utført tilstandsregistrering og dokumentering av eventuelle setninger på de bygningene som ligger nært opp til gravetraseen, i forkant av anleggsarbeidene.
Forsterkningstiltak på Fylkesveg 3430 i Hjartdal
Total lengde på prosjektet er ca. 2200 m.
Ombygg av eksisterende bygg til barneleiligheter i Sandefjord
3 forsterket barneleiligheter i en eksisterende bygg i Sandefjord.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter
Oppgradering av offentlige arealer i Tønsberg sentrum
Som følge av Tønsberg kommune sin satsing på byens uterom skal Carl E. Paulsens Plass oppgraderes, innenfor de premissene som er lagt til grunn i byromsstrategi for Tønsberg sentrum. Målet er å styrke de gode kvalitetene på plassen, og tilføye noen kvaliteter som vil heve aktiviteten og opplevelsen av byrommet. Eksisterende trær skal bevares og plassen skal få et grønnere preg. Det blir flere benker og plassen som møteplass blir forsterket. Kunstneren Carl E. Paulsen, som plassen er oppkalt etter, blir hedret med et nytt kunstverk laget av Espen Dietrichson. Dette kunstverket får en sentral plass i byrommet. Gangveier og naturlige traséer over plassen blir oppgradert med et sammenhengende belegg av høy kvalitet. Sentralt i byrommet opparbeides en minipark der kantene skal by på sitteplasser og anledning til lek for de minste. Miniparken tilbyr et rolig sted midt på plassen hvor man kan betrakte bylivet og denne bidrar til at plassen får et grønt preg som forsterker byrommet sin identitet. Materialer som skal benyttes i bygulvet på plassen gjenspeiler det som benyttes i Tønsberg sentrum for øvrig. Intensjonen er å benytte større granittheller kombinert med storgatestein. For miniparken og sittekanter rundt er intensjonen å benytte cortenstål og et mørkt, resirkulert plastmateriale, kombinert med betong.
Oppgradering av fellesarealer på videregående skole i Tokke kommune
Oppgradering av fellesarealene, innomhus og utomhus, på skolen, avd. Dalen.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nome kommune
Nome kommune skal skifte ut og legge nye vann- og avløpsledninger ved Romnesvegen. Eksisterende ledninger som skal rehabiliteres er asbestsementledninger. Anlegget består av totalt ca 1350m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde.
Etablering av nytt aktivitetstilbygg og nytt ventilasjonsanlegg ved barneskole i Larvik kommune
Etablering av nytt aktivitetstilbygg og nytt ventilasjonsanlegg.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Forsterkning og trafikksikkerhetstiltak på Fv. 355 i Vestfold og Telemark
Arbeidene består hovedsakelig av å forsterke bærelaget til Fv.355, strekning 5, delstekning 1 (S5D1) 2800 – ca. 6000. (Gråndalen – Momrak). Total lengde på prosjektet er ca. 3200 m.
Oppgradering av tak på skole i Horten
Lysheim skole- bytte tak på ny del.
Utvidelse av kirkegård på Kvelde i Larvik
Gnr/Bnr: 2090/1, 2090/3, 2090/28, 2090/69 m.fl.
Utskifting av tak på skole i Skien kommune
Skien kommune ved eiendomsavdelingen skal bytte tak på Åfoss skole. Det er asbest under deler av taket.
Rehabilitering av bru i Tørdal, Drangedal kommune
En rehabilitering av bruen og forsterkning av bærekonstruksjonen.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Vestfold og Telemark
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Rehabilitering av barneskole i Larvik kommune
I 63-delen av D-bygget skal fasadene utbedres som en forlengelse av arbeidene som er gjort på 82-delen av D-bygget. Bytte kledning, tilleggsisolere og bytte vinduer samt 3 stk ytterdører i tre. Ca. 200 kvm av taket skal tekkes på nytt. Det er også en del utbedring av brannsikkerhet.
Etablering av solcelleanlegg på ny svømmehall i Porsgrunn
Bygningsmassen har 3500 m3 takflater som er egnet til PV- installasjon. Solceller på det nye Kjølnesbadet med fordeling av produksjonen til Kjølnesbadet, Frisklivsenteret og Porsgrunnshallen i Porsgrunn.
Utskifting av heiser på campus i Notodden kommune
Oppdraget gjelder utbytning/modernisering av totalt 2stk. heis. Opprinnelig anleggsnummer er: Heis 2, Vare/personheis: Torvald Sætre, Bergen 1087 fra 1976 med Ninr: 4080700756. Heis 3, Personheis: Torvald Sætre, Bergen 1088 fra 1976 med Ninr: 4080700757. Det kan være aktuelt å gjennomføre vare/personheis nr 2 i 2022 og personheis nr 3 i 2023. Hensikten med prosjektet er å få en mer effektiv, driftssikker heis som tilfredsstiller flere krav til universell utforming og som er stillegående og energibesparende.
Fjerning av forurensede masser på strand i Horten
2 områder. Strand nord ca 4500 m2 og strand nord/indre ca 3000 m2.
Etablering av bergvarmepumpe (vaske/vann) på skole i Porsgrunn kommune
Anskaffelse av bergvarmepumpe væske/vann inkludert alt tilhørende arbeid (komplett leveranse).
Rehabilitering av kommunal vei på Åkregrenda og Øygardsgrenda i Drangedal kommune
Fresing av ottadeekke. Det er en felles NS-8406 enterprise på Åkregrenda og Øygardsgrenda.
Elektrotjenester for å sette i drift nye råtnetanker og en oppstrøms buffertank ved biogassfabrikk i Tønsberg kommune
Prosjektet vil bestå av leveranse av elektroutstyr og elektrotjenester som skal til for å sette i drift to nye råtnetanker og en oppstrøms buffertank: - Roterende utstyr, anslagsvis fem pumper og to maceratorer. - Måleinstrumenter og et betydelig antall ventiler, både manuelle og aktuerte, inkludert syv reguleringsventilsett. - Rør og rørarbeid. Tur/retur for begge tanker fra Hall B, inne i Hall B, samt innvendig i nytt pumpehus mellom tankene. I tillegg skal en ny buffertank mellom hygienisering og utråtning knyttes inn i prosessen.
Etablering av massedeponi i Sandefjord kommune
Tiltaksområde for deponi er på ca. 30 daa, og deponiet skal fylles opp med ca. 65 000 m3.
Rehabilitering av tak på USN Campus Porsgrunn
Arbeidet består av renovering av tak bygg A- Nord, Bygg A-Syd og prosesshall bygg O.
Ombygging av boligbygg i Larvik kommune
Vertikaldelt bolig, bestående av to mindre boenheter og ett felles teknisk rom plassert mellom disse.
Oppgradering av celler på fengsel i Tønsberg kommune
Prosjektet omfatter 26 celler som skal oppgraderes med ny servant og nytt vegghengt wc inkludert vertikale rørføringer. Etablering av nye innkassinger/sjakter for sanitær, rehabilitering av 2 bad, overflatebehandling av alle malte overflater i celler, korridorer og trapperom. Nye himlinger i celler, baderom og korridorer. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg for hele bygget. Gammelt elanlegg frakobles, trekkes ut og erstattes med nytt, i tillegg til brytere og stikkontakter. Avdeling A består kjeller, 1 etasje, 2 etasje og loft - ca. 1 027 m2 BTA som tilsvarer ca. 256 m2 BTA pr etasje.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Porsgrunn kommune: Område Gamle Postveg, Strandaområde- Åsstranda, Friervegen, Kjørholtvegen og Langangen - Bassebo, Nøklegård, Halvarp, Markavegen og Sagbakkvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.