Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (6)
Drangedal (1)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (8)
Kragerø (5)
Kviteseid (1)
Larvik (6)
Nissedal (0)
Nome (7)
Notodden (4)
Porsgrunn (5)
Sandefjord (16)
Seljord (0)
Siljan (3)
Skien (31)
Tinn (4)
Tokke (1)
Tønsberg (8)
Vinje (7)
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Ombygging av næring og boliger Horten sentrum
Gnr/bnr : 125/192, 259 og 260
Nybygg og ombygg av kontor og næringsbygg i Tønsberg
Oppføring av kontor- og næringsbygg i 3 til 5 etasjer
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse.
Ombygg og nybygg av leiligheter på Indre havneby i Horten
21 leiligheter skal komme i nybygg, mens 7 kommer i ombygg.
Rehabilitering av kontor og forretning i Tønsberg
6-7 etasjer. Gnr/bnr: 1012/5, 8, 9, 12, 85, 94, 103, 135, 136, 137, 159 og 117.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord, fase 2
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Bruvedlikehold i Telemark fylkeskommune 2022-2024
3 fastsatte bruer og en del med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Oppgradering av turisthytte på Hardangervidda i Vinje
Spisesal med plass til over 70 gjester, egne plasser til hengekøyer og kapasitet til 50 overnattingsgjester.
Rehabilitering av kirke i Skien kommune
Rehabiliteringsarbeidene i entreprisen vil hovedsakelig dreie seg om murer- og blikkenslagerarbeider. Murerentreprenør skal være hovedentreprenør/totalentreprenør i prosjektet og må ta med blikkenslager som underentreprenør.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Oppgradering av Fylkesveg 364 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Rehabilitering av Skien langbrygge og VA
Vil bli utført sammen med Skien kommune VA-prosjekt. Kostnad for VA- delen er foreløpig ukjent. Grenlands havn investerer 15 milj i prosjektet.
Utbedring av kryss mellom Fylkesveg 3052 Ringveien og Fylkesveg 3068 Lingelemveien i Sandefjord kommune
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en rundkjøring med fire armer som erstatning for dagens veikryss.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
400 meter. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Utbedring på Fv 37 Gransherad-Mæl i Notodden
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Ombygg av eksisterende bygg til barneleiligheter i Sandefjord
3 forsterket barneleiligheter i en eksisterende bygg i Sandefjord.
Utbedring på Fv 351 Agder grense-Tangen i Bamble
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Fornyelse av VA-ledninger i Skien kommune
Sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for vann og avløp, fellesanlegg (af-ledninger) for spillvann og overvann i asfaltert veigrunn og terreng. Anlegget omfatter i hovedsak den kommunale vegen Strømdal Terrasse.
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.
Erosjonsikring Sandeelva syd i Holmestrand kommune
Arbeidet ikke skal gjennomføres i tidsrommet 15. juli - 15. oktober (periode for oppgang av anadrom laksefisk).
Etablering av gang og sykkelvei i langs Sverdstadveien i Sandefjord
Etablering av gang og sykkelvet – fortau langs Sverdstadveien, vil også omfatte oppstramming av krysset Sverdstadveien, Trudvangveien,Breidablikkveien og Briskeveien. gbnr. 43/912 m.fl.
Nett, rensk, bolt på Fv 215 Lakssjø i Siljan
Region sør. Steinsprang, is.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Holmestrand kommune: Område Eidsfoss, Krokenveien, Solbeg.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Drift og vedlikehold av ytre miljø i forbindelse med driftskontrakt for vei i Vestfold og Telemark, 2022-2026
Driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.
Utvidelse av PLS- og driftskontrollanlegg ved renseanlegg i Sandefjord
Utvidelse av eksisterende PLS-system og Driftskontroll for styring av automasjonsprosessen i forbindelse med utvidelse med nytt biotrinn på Sandefjord Renseanlegg - Enga.
Etablering av geofonanlegg/skredvarslingsanlegg langs Fylkesveg 3408 ved Byrte i Tokke
Etablering av nytt geofonanlegg til erstatning for eksisterende varslingsanlegg som er utrangert. Skredvarslingsanlegg for deteksjon og automatisk vegstenging ved snøskred på fv. 3408 Heggtveitrøti.
Utvidelse av pukkverk i Midt-Telemark
Utvidelsen vil være på ca. 93. daa.
Utbedring av Fv 31 Luksefjellvegen i Gjerpen i Skien
Vurdering av tiltak for at myke trafikanter kan krysse fylkesvegen ved Sommerfryd.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.
Oppgradering av vannledninger i Nome, fase 2
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.
Utvidelse av pukkverk i Larvik
Antatt start og kostnad av redaksjonen. Utvides sammen med Grinda pukkverk. Planområdet er totalt ca. 847 daa .
Ombygging av gangvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg av renseanlegg til lagerbygg i Vinje kommune
Vinje kommune ynskjer å bygge om det gamle reinseanlegget langs Neslandsvegen til eit funksjonelt lagerbygg. Bygget er på om lag 80m2. - Erstatte eksisterande vippeport med ny leddport. - Montere nye takkonstruksjon. - Støype nytt betongdekke. - Erstatte elektrisk hovudtavle. - Opparbeide ny åtkomstveg og nedsetting av ny overvasskum, dreneringsrist og røyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.