Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tromsø

Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Utendørsbasseng for seler.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd. Leverendør av elektrisk installasjonsmateriell: Onninen AS
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt varmeanlegg for kirke i Tromsø
Sprinkleranlegg, innvendig og utvendig i gammel trekirke. Som følge av dette må kirken ha nytt varmeanlegg. Det forutsettes installert med energibrønner og vannbåren oppvarming.
Demontering av eksisterende autovern og montering av nytt autovern på 8 strekninger i Tromsø kommune
Stedene er som følger: - Bjørnebekken 590 meter - Ekornvegen 450 meter - Grevlingvegen 20 + 50 meter - Valbeinet 30 meter4 - Tirilbakken 60 meter - Planetvegen 20 meter - Kirkegårdsvegen 40 meter - Målselvgata 50 meter
Mudring, fylling og plastring langs Fylkesveg 7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Tromsø
Denne konkurranse omfatter: - Mudring i sjø - Oppfylling i sjø til ca. kote 1,5, maks til ca. kote 2. Med i hovedsak masser fra prosjekt «oppgradering Tromsøtunnelene». - Mudring ca. 29000m3 - Muddermasser til sjødeponi ca. 16000m3 - Tilbakefylling innenfor sjøfylling ca. 3500m3 - Tilbakefylling foran sjøfylling ca. 9500 m3 - Fylling fra sjøredskap ca. 17700m3 - Fylling fra land ca. 15600m3 - Etablering VA langs ved og gjennom molo for ny Fv. - Tiltak avlastningsområder eksisterende fylling/molo.Dette omfatter en strekning på ca. 200 meter
Oppgradering av borettslagsleilighet i Tromsø kommune
Oppgraderingen innebærer bl.a. legging av nye gulv i alle rom, flislegging på bad/toalett, malingarbeider, VVS- og elektroarbeider og snekkerarbeider mm. Det skal i tillegg settes inn ny kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer.
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.