Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tana-Deatnu

Utbedring av veg og sideterreng på Fv 98 i Tana
Gjennom Torhop skal det gamle veilysanlegget byttes ut med nytt.
Riving og ombygg av bosenter i Tana kommune
Posjektet går ut på rive alt av felles arealer samt 3 boenheter. Ferdigstilt prosjekt gir 4 stk frittstående tomannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.