Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Senja

Fanggjerde, rensk og bolt på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen vest i Berg
Fangjerde 100m, rensk og bolt. Det skal bygges et 100 meter langt skredoverbygg som skal tilknyttes Fv. 862 Svarthollatunellen, skredoverbygget skal bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot fjell. I front skal det føres opp søyler med drager i topp, over dette legges tak i prefabrikkerte elementer. Det skal etableres trekkerør og kummer for det elektriske anlegget og det eksisterende elektriske anlegget skal ivaretas.
Nye rettslokaler for Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes
Lokalene må blant annet kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.