Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Senja

Utbygging, mudring av innseiling og av Senjahopens havn
Tiltaksområdet for mudringen dekker et areal på ca. 80 700 m2.
Fanggjerde, rensk og bolt på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen vest i Berg
Fangjerde 100m, rensk og bolt. Det skal bygges et 100 meter langt skredoverbygg som skal tilknyttes Fv. 862 Svarthollatunellen, skredoverbygget skal bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot fjell. I front skal det føres opp søyler med drager i topp, over dette legges tak i prefabrikkerte elementer. Det skal etableres trekkerør og kummer for det elektriske anlegget og det eksisterende elektriske anlegget skal ivaretas.
Utbygging av bredbånd Senja kommune
Område: Fosslund, Lauveng, Skreddarelva–Sætervoll.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.