Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sørreisa

Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Ombygg av tak og lettere ombygg av kontor i Sørreisa
Taktekkingen har gått ut på levetid og taket trenger derfor omtekking, samt en lettere ombygging.
Ombygg av kontor til blant annet møterom i Sørreisa
Tiltaket gjelder lettere ombygging av tidligere NAV-lokaler til blant annet møterom. Kostnader for ventilasjon må utredes nærmere.
Installasjon av ventilasjon i omsorgshybler i Sørreisa
Tiltaket har tidligere ikke blitt prioritert i økonomiplan, det var behov for ytterligere kvalitetssikring og ble derfor utsatt til 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.