Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Målselv

Rehabilitering av tak og toaletter i kirke i Målselv kommune
180 nye urneplasser. Nytt tak og renovering av toalettfasiliteter.
Rehabilitering av bru i Målselv kommune
Svakt brurekkverk, korroderte hovedbjelker og utvaskede landkar. Konstruksjonen er en stålbjelkebru i ett spenn, med overliggende tredekke. Landkar av betong. Rekkverk av tre og slitelag av grus på begge landsider. Lengde på brua er ca. 11 meter og føringsbredde ca. 4,15 meter. Fri høyde til Takelva ca. 2,6 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.