Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Målselv

Separering og utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv kommune
Oppdragsgiver planlegger å skifte ut ca 600m spillvannsledning med tilhørende kummer og samtidig separere overvann fra spillvann ved å legge en Ø400mm overvannsledning med tilhørende kummer som dreneres til bekk i nærheten av V1 på Rustahøgda på Bardufoss. Det skal også skiftes ut ca. 190m vannledning PVC Ø225mm med tilhørende to kummer, samt ca. 50 meter vannledning PVC Ø160 og/eller Ø110 PE ved Bardufoss ungdomsskole. Eksisterende SP-ledning er i dag en fellesledning Ø200.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.