Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lavangen - Loabák

Utskifting og oppgradering av vei- og gatelys i Lavangen kommune
Lysene i eksisterende gatelysnettet skal skiftes ut med et nytt og moderne system basert på LED- teknologi. Totalt er det behov for utskifting av eksisterende rundt 722 armaturer langs veglystrasé. Videre er det behov utskifting av enkelte stolper og ledninger der dette kreves. Arbeidet omfatter både riving og nedmontering av eksisterende armaturer, utskifting av stopler og ledninger der dette er nødvendig. Det nye systemet skal være utstyrt med automatiske forbruksmålere, moderne styringssystemer som slår av og på lysene etter forhåndsbestemte intervaller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.