Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Karasjok-Kárášjohka

Rehabilitering av yttertak på idrettshall i Karasjok kommune
Karasjok kommune må rehabilitere yttertaket på Karasjok idrettshall. I den forbindelse skal det også etterisoleres med 100 mm. Alt av plassbygde takrenner skal ombygges og tilpasses nytt tak.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.