Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Karasjok-Kárášjohka

Oppgradering av adkomstvei til Idrettshallen i Karasjok kommune
Nytt veikryss, asfaltdekke og bussnuplass. Kontrakten innholder også opsjon på oppgradering av veier og plasser rund idrettshallen.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.