Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono

Opparbeidelse og utvidelse av kirkegård i Kåfjord kommune
Utviding av Olderdalen kirkegård, ca. 1600 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.