Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ibestad

Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-5
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 5 delparseller. Parsell 5 – Sør-Rolness på ca 900m og parsell 4 Ytre Forså på ca 1600 m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.