Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hammerfest

Rehabilitering av VA-anlegg og vei i Hammerfest kommune
Rehabilitering av kommunalt VA-anlegg og oppgravdering av kommunalt veianlegg. Total traselengde ca. 260 m.
Rehabilitering av tak på bibliotek i Hammerfest kommune
Rehabilitering av tak, rivning av skifertekking, isolering og ny taktekking med stålplater. I tillegg til isolering og ny taktekking har tiltaket også som formål å bekjempe eksisterende utfordring med hekking av sjøfugl og spesielt krykker på eksisterende skifertak.
Rehabilitering av fasade m.m. på sykehjem i Hammerfest kommune
Tiltaket omfatter blant annet: Fasade mot sør: - Riving av eksisternde fasadekledning inkl. utlekting. - Utvendig etterisolering. - Vindsperre, utlekting og ny fasadekledning med liggende kledning. - Utskifting av eksisterende vinduer. - Utskifting av 2 fløyet ALU-hovedinngangsdør. - Terrasseplatt og rullestolrampe ved bi-inngang akse K. - Utskifting av takrenner med nedløp med varmekabler. Opsjonspris for tilsvarende utførelse i fasade mot nord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.