Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gratangen

Renovering av vannrenseanlegg i Gratangen kommune
Renovering av vannrenseanlegg i Gratangen kommune (Gratangsbotn vannverk). Utskifting og tilpasning av nye elementer til anlegget og noe bygningsmessig arbeid. Rive/demontere tak, demontere installasjon og løfte ut tanker, inn med nye tanker og tilkobling av disse. Deretter gjenoppbygging av takkonstruksjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.