Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stjørdal

Overflatebehandling på Sandfærhus bru i Stjørdal kommune
Det skal utføres komplett overflatebehandling med sandblåsing ned til stål og påføring av nytt system 2 på hovedbjelker og vindkryss under brua i perioden august 2023 - oktober 2024. Det blir utført løpende 3.parts kontroll av overflatebehandling i henhold til Frosio nivå 3,2 til 5 dager i uka avhengig av aktivitetsnivå. Hovedmengder: Overflatebehandling stål: 3350 m2
Renovering av flere bad i kaserne ved Værnes Garnison i Stjørdal
Renovering av 18 stk. bad i kaserne ved Værnes Garnison.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.