Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Steinkjer

Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Trøndelag fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø
Prosjektet omfatter utførelse av nødvendig vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø, km 300,485 – 728,750.
Vedlikehold av elektriske anlegg på riksveg og riks- g/s-veger i Trøndelag fylkeskommune
Oppdraget omfatter i hovedsak strekningsbytte av belysningsarmaturer knyttet til elektriske anlegg.
Nybygg av orgel til kirke i Steinkjer kommune
Konsulent: Preambulum orgelkonsulent AS
Ombygging av resepsjon på Statens vegvesen trafikkstasjon kontor i Steinkjer
Prosjektet innebærer ombygging av trafikkstasjonen i Steinkjer kommune. Delen av bygget som skal restaureres er ca. 220 kvm, og består av en trafikksentral med skrankeseksjon, teorirom, ventesone, kontor og toalett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.