Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Meråker

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Storbrenna Sør, ca 48000 m2, Storbrenna Øst ca 28500 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept næring og overnatting. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal Tjurrufattjuva øvre 6.500 m2. Tjurrufattjuva nedre 12.600 m2. Byggesone øvre, 1000 m2 næring/overnatting. Byggesoner nedre 26 enheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt og utleie. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal, Tjurrufatmyra 27500 m2, Brennestue 2900 m2.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Konsulenttjenester for prosjektering av ras- og skredsikringstiltak i Trøndelag
Prosjektering av Ras- og skredsikringstiltak i Trøndelag - Tiltak til prosjektering (eks støttemur, sideterreng på Meråker, Dovre og Trønderbanen) - Grunnundersøkelser komplett, det betyr boring og beregning av tiltak på stedet før pressing - Øvrige tiltak i sideterreng. Ikke veldig interessert i inngrep i overbygningen - Bistå med vurdering av pressing eller graving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.