Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Inderøy

Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Inderøy
Det planlegges i hovedsak for eneboliger med mulighet for eneboliger i rekke samt en terrasseenhet ved Skoglivegen. Planområdet er på ca 80 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.