Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Frosta

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Frosta som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvendig rehabilitering av bygdetun i Tydal
Det må skiftes råttent panel, skraping og maling av våningshus samt nye takrenner og nedløp samt reparere lekkasje av murpipe ved fjøset.
Etablering av ny sengeheis i seniorbolig i Namsos kommune
Komplett ny sengeheis inkludert demontering av eksisterende heis ved Namsos seniorhus.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Forsterking av eksisterende vei langs Fv. 6722 i Trøndelag
Fv.6722 Sjøbygdvegen omfatter forsterking av 4,4 km eksisterende fylkesveg. Det skal i hovedsak utføres kantforsterking/masseutskifting/utkiling, grøfting, drenering, skifte stikkrenner, ny utkiling på enkelte stikkrenner, nye kummer og asfaltering. Fv.705 Røsbekk kulvert omfatter utskifting av Svalbard-stikkrenne på/under Fv. 705 med 2 nye betongrør Ø 2000mm. Komplett jobb med avgraving av veg og gjenoppbygging inkl. asfaltering. Bygging og fjerning av interimsveg i fbm. stikkrenneskiftet.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.