Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Frøya

Utvidelse av lokalitetsbiomasse ved akvakulturanlegg i Frøya kommune
Det søkes tillatelse til å utvide lokalitetsbiomassen med 1560 tonn, fra 3120 tonn til 4680 tonn. Det blir benyttet flytekrager med omkrets på 135-160 m. Utsett av smolt og fremføring til slaktefisk.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Riving av gartneri i Sula
Gnr/bnr: 62/28, 59, 60.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.