Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestvågøy

Trafikksikkerhetstiltak i Vestvågøy
For boligområdet knyttet til Tore Hjorts vei, Villaveien og Vardeveien, basert på følgende forutsetninger: stenging av Gymnasveien, enveiskjøring i Vardeveien, tilknytting til 4-arms kryss på E10. Videre skal felles lekeplass for boligområdet, og muligheten for fortetting langs en eventuell ny trasé mot Storvollveien vurderes som en del av planarbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.